Thyridanthrax fenestratus – Czart wydmowiec

Bombyliidae – Bujankowate
Ciało pokryte czarnymi, brunatnymi, żółtymi i białymi włoskami, tworzącymi na tergitach wąskie przepaski. Skrzydła wyraźnie zaciemnione do mniej więcej połowy długości, przy czym widoczne przezroczyste okienka.

Widzew 09.07.2010

Łódź – Widzew 09.07.2010

Widzew 10.07.2014

Łódź – Widzew 10.07.2014

Widzew 10.07.2014

Łódź – Widzew 10.07.2014

Widzew 10.07.2014

Łódź – Widzew 10.07.2014

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Nasłonecznione, piaszczyste tereny ze skąpą roślinnością. Imagines siadają nisko nad ziemią, lub bezpośrednio na ziemi i są dość płochliwe
  3. Wymiary. Długość ciała 8-13 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy rozwijają się w gniazdach żądłówek, w tym prawdopodobnie szczerklin z rodzaju Ammophila – lecz nie jest pewne, czy żerują na larwach szczerklin, czy też na zgromadzonych przez dorosłe samice szczerklin gąsienicach
  7. Podobne. Z krajowych gatunków Exhyalanthrax afer, oraz gatunki z rodzajów Exoprosopa i Anthrax o nieco innym układzie plam skrzydłowych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku
T.fenestratus

Sobiborski Park Krajobrazowy 16.07.2018


avidal

Leave a Reply