Thyridanthrax fenestratus

Bombyliidae – Bujankowate
Ciało pokryte czarnymi, brunatnymi, żółtymi i białymi włoskami, tworzącymi na tergitach wąskie przepaski. Skrzydła wyraźnie zaciemnione do mniej więcej połowy długości, przy czym widoczne przezroczyste okienka.

Widzew 09.07.2010

Łódź – Widzew 09.07.2010

Widzew 10.07.2014

Widzew 10.07.2014

Widzew 10.07.2014

Widzew 10.07.2014

Widzew 10.07.2014

Widzew 10.07.2014

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Nasłonecznione, piaszczyste tereny ze skąpą roślinnością. Imagines siadają nisko nad ziemią, lub bezpośrednio na ziemi i są dość płochliwe
  3. Wymiary. Długość ciała 8-13 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łodzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy rozwijają się w gniazdach żądłówek, w tym prawdopodobnie szczerklin z rodzaju Ammophila – lecz nie jest pewne, czy żerują na larwach szczerklin, czy też na zgromadzonych przez dorosłe samice szczerklin gąsienicach
  7. Podobne. Z krajowych gatunków Exhyalanthrax afer, oraz gatunki z rodzajów Exoprosopa i Anthrax o nieco innym układzie plam skrzydłowych
  8. Uwagi. Oznaczenie łódzkich osobników Łukasz Mielczarek
  9. Więcej o gatunku
T.fenestratus

Sobiborski Park Krajobrazowy 16.07.2018


avidal

Leave a Reply