Hippobosca equina – Narzępik koński

Hippoboscidae – Narzępikowate
Ciało masywne, stosunkowo słabo grzbietobrzusznie spłaszczone, brązowoczerwone, żółto plamkowane. Skrzydła przezroczyste z wyraźnym użyłkowaniem w przedniej części; imagines nie odrzucają skrzydeł po odnalezieniu żywiciela. Lata bardzo sprawnie.

H.aquina

Łęgi Słubickie 23.07.2019 Fot. Marek Adamski

  1. Liczebność. Pospolity, lecz spotykany na ogół pojedynczo
  2. Biotop. Lasy i pastwiska
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Maj – październik; szczyt pojawu od lipca do września. Dożywa przeciętnie do 4-5 miesięcy
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pasożytnicze imagines najchętniej piją krew koniowatych ( obie płci ) – niemniej atakują również bydło, jeleniowate, króliki, psy i zapewne inne jeszcze gatunki ssaków, a sporadycznie także ptaki. Ludzką krwią żywią się niezbyt chętnie, ale są namolne i trudne do odpędzenia. Gryzą zwykle w miejsca o skąpym owłosieniu ( np. okolice wymion u krów ), oraz przy tylnych nogach, zwłaszcza w pobliżu krocza. Larwy nie pobierają pokarmu
  7. Podobne. Jedyny krajowy reprezentant rodzaju. Inne gatunki z rodziny różnią się ubarwieniem ciała, które jest silniej spłaszczone; gatunki te odrzucają skrzydła po znalezieniu żywiciela
  8. Uwagi. Samice nie składają jaj, które przechodzą rozwój wewnątrz ciała matki. Zamiast tego rodzą larwy ( od 5 do 12 w ciągu całego życia ), które bardzo szybko, w przeciągu ledwie kilku godzin przepoczwarczają się i spadają na ziemię
  9. Uwagi 2. Autorem obserwacji jest Marek Adamski
  10. Uwagi 3. Identyfikacja Aneta Itczak

Dodaj komentarz