Sapromyza apicalis

Lauxaniidae – Kalnicowate
Ciało żółtopomarańczowe. Oczy czerwone, z bordowymi smugami lub bez nich, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. W tylnej części głowy 6 szczecinek. Na wierzchniej stronie tułowia przed szwem tułowiowym brak szczecinek dc ( dorsocentral bristles ) – cecha diagnostyczna rodzaju; za szwem tułowiowym 2 rzędy szczecinek dc ( w układzie 3+1) – w sumie 8 szczecinek dc. Odwłok bez plam. Uda i golenie żółte; przednie kolana nieprzyciemnione, na tylnych goleniach brak szczecinek przedapikalnych. Stopy zwykle przyciemnione; przednie stopy zawsze ciemne. Wierzchołki czułków zawsze czarne. Skrzydła przezroczyste, wystające znacznie poza odwłok.

Łódź – BRUS 19.05.2017

BRUS 19.05.2017

BRUS 19.05.2017

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Ogrody, parki, tereny ruderalne, zarośla, skraje lasów, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 4-4.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy odżywiają się butwiejącym materiałem roślinnym, głównie opadłymi liśćmi
  7. Podobne. Czarne wierzchołki czułków mają również Sapromyza obsoleta ( różni się pojedynczą szczecinką preapikalną na tylnej goleni ) i Sapromyza halidayi ( czarne kolana – w Polsce póki co nie wykazana ). Inne gatunki z rodzaju różnią się ubarwieniem czułków, nóg, odwłoka lub tułowia. Inne żółte muchówki z rodziny kalnicowatych na ogół posiadają szczecinki dc także przed szwem tułowiowym

Leave a Reply