Muscina stabulans – Mucha stajenna

Muscidae – Muchowate
Oczy duże, czerwonobrązowe, nagie, u samicy rozdzielone szerokim, a u samca wąskim czołem. Scutum szare z ciemniejszymi od tła podłużnymi smugami. Scutellum dwubarwne – szare u nasady, pomarańczowe w części apikalnej. Odwłok szary. Uda dwubarwne, czarnopomarańczowe. Golenie jednolicie brązowopomarańczowe. Czułki ciemne, szaroczarne, jedynie drugi człon częściowo czerwonawy.

Musc.stabulans

Kraków 13.07.2019 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Bardzo pospolita i liczna
  2. Biotop. Rozmaite biotopy – szczególnie chętnie ludzkie osiedla i gospodarstwa. Regularnie odwiedza śmietniki, budynki gospodarcze, latryny oraz zaniedbane mieszkania; gatunek semisynantropijny
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do późnej jesieni
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Wszelkiego rodzaju pokarm płynny, w tym nektar kwiatowy, płyny wysysane z ekskrementów i żywności, soki z przejrzałych owoców i gnijących grzybów, soki wyciekające z ran na drzewach, spadź. Imagines zlizują krew sączącą się z ran oraz wydzieliny oczu, nosa, pyska i uszu u zwierząt domowych, lecz także i dzikich. Larwy saprofagiczne i koprofagiczne (rozwijają się w ciałach martwych zwierząt, w tym ludzi), okazjonalnie entomofagiczne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się min. ubarwieniem nóg (czarne u Muscina pascuorum, Muscina levida i Muscina prolapsa, czarne uda u Muscina angustifrons). Od gatunków z innych rodzajów zwykle najłatwiej ją odróżnić po dwubarwnym scutellum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Nikita Vikhrev

avidal

Leave a Reply