Phaonia fuscata

Muscidae – Muchowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Ubarwienie ciała szaro-popielate. Na scutum dwie pary podłużnych, ciemniejszych od tła pasów. Scutellum z podłużnym zaciemnieniem w środkowej części. U samca na tergitach szaro-brunatne, trójkątne plamy; odwłok samicy bez takich plam. Na tylnej krawędzi przedniego uda pojedyncza szczecina w połowie jego długości. Skrzydła przezroczyste z wyraźnie zaciemnionymi żyłkami poprzecznymi; komórka R5 otwarta.

P fuscata

Kraków 12.04.2019 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

P.fuscata female

Kraków 10.04.2019 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Lasy (zwłaszcza iglaste), parki, ogrody; chętnie przesiaduje na powalonych, ale tez i stojących pniach
  3. Wymiary. Długość ciała 5.9-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy żerują w ściółce, są drapieżne
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodziny; mimo to identyfikacja na podstawie fotografii terenowych zwykle jest wykonalna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
Ph.fuscata

Kraków 12.04.2019 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

P.fuscata

Kraków 12.04.2019 ♂ Fot. Maksymilian Syratt


avidal

Leave a Reply