Phaonia fuscata

Muscidae – Muchowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem. Ubarwienie ciała szaropopielate. Na wierzchniej stronie tułowia dwie pary podłużnych, ciemniejszych od tła pasów. Scutellum z podłużnym zaciemnieniem w środkowej części. U samca na tergitach szarobrunatne, trójkątne plamy; odwłok samicy bez takich plam. Na tylnej krawędzi przedniego uda pojedyncza szczecina w połowie jego długości. Skrzydła przezroczyste z wyraźnie zaciemnionymi żyłkami poprzecznymi; komórka R5 otwarta.

Ph.fuscata

Kraków 12.04.2019 Samiec Fot. Maksymilian Syratt

P.fuscata

Kraków 12.04.2019 Fot. Maksymilian Syratt

P fuscata

Kraków 12.04.2019 Samiec Fot. Maksymilian Syratt

P.fuscata female

Kraków 10.04.2019 Samica Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy ( zwłaszcza iglaste ), parki, ogrody; chętnie przesiaduje na powalonych, ale tez i stojących pniach
  3. Wymiary. Długość ciała 5.9-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy żerują w ściółce, są drapieżne
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodziny; mimo to identyfikacja na podstawie fotografii terenowych zwykle jest wykonalna
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Maksymilian Syratt

Dodaj komentarz