Thricops simplex

Muscidae – Muchowate
Oczy krótko owłosione, u samicy rozdzielone szerokim czołem, wielkie oczy samca niemal stykają się ze sobą. Scutum szare. Za szwem tułowiowym 3 pary szczecinek dc (dorsocentral setae). Odwłok żółtopomarańczowy. Stopy i golenie żółtopomarańczowe, stopy ciemne. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 otwarta. Trzonek czułków pomarańczowy, trzeci człon czułków szary.

Th. simplex

Kraków 30.08.2019 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

Th simplex

Kraków 30.08.2019 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, polany, łąki, ogrody, ugory, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-8.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Sole mineralne, nektar, pyłek, spadź; chętnie odwiedza kwiaty. Larwy drapieżne, rozwijają się w ekskrementach i w padlinie
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodziny – najczęściej mylony z Phaonia subventa (cztery pary szczecinek dc za szwem tułowiowym, owłosienie oczu nieco dłuższe)
  8. Uwagi. Identyfikacja Nikita Vikhrev
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Maks Syratt

avidal

Leave a Reply