Thricops simplex

Muscidae – Muchowate
Oczy krótko owłosione, u samicy rozdzielone szerokim czołem, wielkie oczy samca niemal stykają się ze sobą. Scutum szare. Za szwem tułowiowym 3 pary szczecinek dc ( dorsocentral setae ). Odwłok żółtopomarańczowy. Stopy i golenie żółtopomarańczowe, stopy ciemne. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 otwarta. Trzonek czułków pomarańczowy, trzeci człon czułków szary.

Th. simplex

Kraków 30.08.2019 Samiec Fot. Maksymilian Syratt

Th simplex

Kraków 30.08.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, polany, łąki, ogrody, ugory, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-8.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Sole mineralne, nektar, pyłek, spadź; chętnie odwiedza kwiaty. Larwy drapieżne, rozwijają się w ekskrementach i w padlinie
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodziny – najczęściej mylony z Phaonia subventa ( cztery pary szczecinek dc za szwem tułowiowym, owłosienie oczu nieco dłuższe )
  8. Uwagi. Identyfikacja Nikita Vikhrev
  9. Uwagi 2. Autorem obserwacji jest Maksymilian Syratt

Dodaj komentarz