Greenomyia stackelbergi

Mycetophilidae – Bedliszkowate
Obie płci o bardzo zbliżonym ubarwieniu. Głowa żółtopomarańczowa. Scutum żółtopomarańczowe z ciemną plamą przed scutellum. Plopleuron (boczna płytka tułowia) żółtopomarańczowy. Pozostałe pleuryty z miejscowymi zaczernieniami. Odwłok dwubarwny, pomarańczowożółty – pierwsze cztery tergity z ciemnymi przepaskami przy tylnych krawędziach; przepaski te mogą zanikać. Odwłok za połową długości czarny lub ciemnobrązowy. Sporadycznie wszystkie tergity czarne lub ciemnobrązowe. Krętarze, uda i golenie żółte – tylko na tylnych udach szeroka, ciemna obrączka preapikalna. Trzonek czułków, nóżka czułków oraz trzy pierwsze człony biczyka są żółte, kolejne brązowe. Skrzydła przeźroczyste, pozbawione plamkowania.

Łódź – Retkinia 17.08.2017 Fot. Jacek Nowak

Łódź – Retkinia 17.08.2017 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Brak danych. Rzadko obserwowana i zapewne nieliczna – gatunek nowy dla Polski. Odnaleziona na Półwyspie Skandynawskim, w Finlandii i na Dalekim Wschodzie (Chiny) i w Rosji – w tym w lasach syberyjskich HIT INSEKTARIUM
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy mykofagiczne, żerują w owocnikach grzybów – nie znam szczegółów
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia i obecnością ciemnych plam na skrzydłach. Nieco podobne są także gatunki z rodzaju Neoclastobasis 
  8. Uwagi. Identyfikacja John Carr i Paul Beuk
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Jacek Nowak

avidal

Leave a Reply