Cephenemyia stimulator – Strzykacz sarni

Oestridae – Gzowate
Oczy u obu płci duże, rozdzielone czołem. Ciało pokryte długimi, żółtymi włoskami; na tułowiu poprzeczna przepaska z czarnych włosków. Brak takiej przepaski na odwłoku.

Belgia 21.06.2020 Fot. Gilles San Martin

c-stimulator-09-17

Pieniński Park Narodowy Wrzesień 2017 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Nierzadki, lecz sporadycznie obserwowany. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, zagajniki; imagines chętnie wzlatują wysoko w korony drzew
  3. Wymiary. Długość ciała 13-17 mm. Larwy ostatniego stadium liczą od 13 do 30 mm długości. Poczwarki osiągają 16-20 mm długości
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień. Imagines najbardziej aktywne w godzinach 11-13. Samice żyją średnio około dwóch, dwóch i pół tygodnia, samce do 5 dni
  5. Lokalizacja. Belgia, Polska – Pieniny
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Larwy rozwijają się w nozdrzach, zatokach przynosowych i w jamie gardłowej saren, zwykle w liczbie od 1 do 10 larw. Larwy ostatniego stadium opuszczają ciało żywiciela przez nozdrza (poprzez wykrztuszenie) i przepoczwarczają się w glebie w pupariach
  7. Podobne. W Polsce odnotowano występowanie dwóch innych gatunków z rodzaju – Cephenemyia ulrichii (pasożytuje na łosiach) i Cephenemyia auribarbis (pasożyt jeleni, danieli i reniferów) – u obu tych gatunków widoczna jest czarna odwłokowa przepaska poprzeczna między tergitami trzecim a piątym. Ciemna przepaska odwłokowa jest również obecna u Hypoderma bovis. Cephenemyia trompe w Polsce nie występuje
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Gilles San Martin Ryszard Orzechowski

avidal

4 thoughts on “Cephenemyia stimulator – Strzykacz sarni

  1. Samica składa jaj w pobliżu otworu gębowego sarny. Wylęgnięte larwy wędrują przez nozdrza i dalej aż do gardła. Przerażające, prawda?

Leave a Reply