Protoclythia rufa – Przygarbka oranżówka

Platypezidae – Urodkowate
Oczy samicy czerwono-brązowe, rozdzielone szerokim czołem. Oczy samca intensywnie czerwone, uderzająco duże, stykają się ze sobą. Scutum samca czarne, scutum samicy szaro-brązowe z podłużnymi, ciemniejszymi od tła smugami. Odwłok samicy brązowy z pomarańczowym odcieniem i ciemnoszarymi plamami na tylnych krawędziach tergitów 2-5. Odwłok samca jednolicie brązowo-pomarańczowy z przyciemnionymi tylnymi krawędziami tergitów 1-4. Nogi samicy jasne, żółto-brązowe. Uda samca bywają częściowo zaczernione. U obu płci pierwszy człon tylnej stopy jest wydłużony a u samca dodatkowo zgrubiały – cecha diagnostyczna rodzaju. Skrzydła przezroczyste; żyłka M rozwidlona.

Chociszewo 02.10.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 16.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 16.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Status. Pospolita, lecz rzadko obserwowana
  2. Siedlisko. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała około 4 mm
  4. Aktywność. Lipiec/sierpień – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Larwy mykofagiczne, żerują w owocnikach opieńki miodowej i zapewne innych grzybów kapeluszowych
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi gatunek z rodzaju, nieco liczniejsza Protoclythia modesta, u której odwłok pozbawiony jest pomarańczowego odcienia – dotyczy to obu płci, a dodatkowo u samca widoczne są rozległe zaciemnienia na środku tergitów. Inne gatunki z rodziny można odróżnić przede wszystkim po proporcji członów tylnych stóp, ubarwieniu nóg i użyłkowaniu (np. w rodzaju Agathomyia brak rozwidlenia na żyłce M)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera

avidal

Leave a Reply