Protoclythia rufa – Przygarbka oranżówka

Platypezidae – Urodkowate
Oczy samicy czerwonobrązowe, rozdzielone szerokim czołem. Oczy samca intensywnie czerwone, uderzająco duże, stykaja się ze sobą. Scutum samca czarne, scutum samicy szarobrązowe z podłużnymi, ciemniejszymi od tła smugami. Odwłok samicy brązowy z pomarańczowym odcieniem i ciemnoszarymi plamami na tylnych krawędzaich tergitów 2-5. Odwłok samca jednolicie brązowopomarańczowy z przyciemnionymi tylnymi krawędziami tergitów 1-4. Nogi samicy jasne, żółtobrązowe. Uda samca bywają częściowo zaczernione. U obu płci pierwszy człon tylnej stopy jest wydłużony a u samca dodatkow zgrubiały – cecha diagnostyczna rodzaju. Skrzydła przezroczyste; żyłka M rozwidlona.

Chociszewo 02.10.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 16.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 16.10.2020 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Pospolita, lecz rzadko obserwowana
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała około 4 mm
  4. Aktywność. Lipiec/sierpień – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Larwy mycetofagiczne, żerują w owocnikach opieńki miodowej i zapewne innych grzybów kapeluszowych
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi gatunek z rodzaju, nieco liczniejsza Protoclythia modesta, u której odwłok pozbawiony jest pomarańczowego odcienia – dotyczy to obu płci, a dodatkowo u samca widoczne są rozległe zaciemnienia na środku tergitów. Inne gatunki z rodziny można odróżnić przede wszystkim po proporcji członów tylnych stóp, ubarwieniu nóg i użyłkowaniu (np. w rodzaju Agathomyia brak rozwidlenia na żyłce M)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera

avidal

Leave a Reply