Sarcophagidae – Ścierwicowate

Krępe, często duże muchy w szaroczarne wzorki – mogą to być paski, plamki i szachownice. Wzór na odwłoku marmurkowy, kontrastowy. Tułów pasiasty. Skrzydła nieprzyciemnione. Czułki 3-członowe. Samice nie składają jaj, lecz rodzą już wyklute z nich larwy; lub składają jaja, z których niemal natychmiast wykluwają się larwy (jajolarworodność). Te mogą być padlinożerne, koprofagiczne, kleptopasożytnicze; zdarzają się też wśród larw parazytoidy i aktywne drapieżniki.
W Polsce co najmniej 127 gatunków.

Leave a Reply