Cordilura pubera – Okrutnica asasynka

Scatophagidae – Cuchnicowate
Ciało czarne, szaro opylone. Odwłok wydłużony, wystający poza wierzchołki skrzydeł. Na scutellum samicy 4 szczeciny apikalne – ważna cecha diagnostyczna gatunku. Uda czarne. Golenie i stopy ciemnożółte; czarna plamka na każdym członie przednich stóp. Skrzydła u nasady zażółcone.

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 Dobrze widać czarne plamki na poszczególnych członach przedniej stopy

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 Samica

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 Samica

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 Samica

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 Samica

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, parki i ogrody ze zbiornikami wodnymi, torfowiska, mokradła, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm. Rs 5.4-6.6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines są drapieżne. Fitofagiczne larwy żerują na pędach turzyc i sitowia, okazjonalnie także na sitach
  7. Podobne. Wierzchołek scutellum u samic Cordilura pudica uzbrojony jest w tylko 2 szczeciny apikalne. Samce rozróżnialne po genitaliach. Status gatunkowy bliźniaczej Cordilura aemula jest dyskusyjny – jeśli przyjąć gatunek za pełnoprawny, to został wykazany jedynie z doliny Biebrzy. Inne gatunki z tego rodzaju różnią się min. zaczernionym wierzchołkiem skrzydeł, czy brakiem czarnych plamek na stopach
Okuninka 24.07.2015

Okuninka 24.07.2015

Okuninka 24.07.2015

Okuninka 24.07.2015

Okuninka 24.07.2015

Okuninka 24.07.2015

Okuninka 24.07.2015

Okuninka 24.07.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Dodaj komentarz