Euthycera chaerophylli

Sciomyzidae – Smętkowate
Twarz biała. Czoło żółte. Oczy czerwonobrązowe, pozbawione barwnych smug, z ciemnymi plamkami przy wewnętrznych krawędziach. Scutum szarobrązowe z ciemniejszymi od tła podłużnymi, na ogół rozerwanymi smugami oraz z plamkami; ciemna plamka zwykle także centralnej części scutellum. Uda żółte, golenie i stopy szarawożółte. Skrzydła z brązowym, siateczkowanym deseniem.

Euth.chaerophylli

Ojcowski Park Narodowy 08.07.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Nierzadka, miejscami liczna
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, mokradła, polany, zarośnięte brzegi wód; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.4-8.8 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się w ślimakach, najchętniej z rodzaju Deroceras
  7. Podobne. Pozostałe krajowe gatunki z rodzaju mają barwne smugi na oczach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Wymowa: ełtycera herofylli

avidal

Leave a Reply