Chrysotoxum verrali – Prężec mdły

Syrphidae – Bzygowate
Ubarwienie ciała czarno-żółte, deseń charakterystyczny dla rodzaju. Wąskie czarne paski przy przedniej krawędzi tergitów 3-5 dochodzą do bocznych krawędzi tych tergitów (konieczny widok z boku); krawędzie są zatem czarne – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Człony czułków 1 i 2 mniej więcej tej samej długości – łącznie tak długie jak człon 3-eci. Skrzydła przezroczyste, pterostigma słabo zaznaczona.

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014 ♀

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014 ♀

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014 ♀

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014 ♀

  1. Status. Rzadko obserwowany, miejscami liczny
  2. Siedlisko. Nasłonecznione skraje lasów, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm. Długość skrzydła 8-10.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady, świętokrzyskie (Przedborski PK), kujawsko-pomorskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy afidofagiczne, żerują na mszycach zasiedlających mrowiska
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z tego rodzaju. Większość można odróżnić w oparciu o proporcje długości czułków. Na przykład: 1 człon czułków u Chrysotoxum cautum jest krótszy od członu 2; suma długości członów 1 i 2  u Chrysotoxum elegans przewyższa długość członu 3 (poza tym ten gatunek wyróżnia się wyraźnie szerszymi czarnymi pasami przy przednich krawędziach tergitów 3-5). U najbardziej podobnego Chrysotoxum octomaculatum wąskie czarne paski przy przedniej krawędzi tergitów 3-5 nie dochodzą do bocznych krawędzi tych tergitów; krawędzie są żółte – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Człony czułków 1 i 2 mniej więcej tej samej długości – łącznie tak długie jak człon 3-eci U Chrysotoxum intermedium pterostigma jest wyraźna i wydłużona. Chrysotoxum arcuatum i Chrysotoxum fasciolatum są optycznie zdecydowanie bardziej pękate
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014 ♀

chrys.verrali

Stary Toruń 19.07.2017 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

chr.verrali

Stary Toruń 14.07.2017 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

ch.verrali

Mieleszyn koło Wieruszowa 22.08.2018 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

c.verrali

Uherce Mineralne 23.07.2017 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014 ♀


Rodzaj Chrysotoxum - Prężec


avidal

Leave a Reply