Chrysotoxum verrali – Prężec mdły

Syrphidae – Bzygowate
Ubarwienie ciała czarnożółte, deseń charakterystyczny dla rodzaju. Wąski czarny pas przy górnej krawędzi  tergitów 3-5 nie rozszerza się wyraźnie przy bocznych krawędziach tergitów. Człony czułków mniej więcej tej samej długości. Skrzydła przezroczyste, pterostigma słabo zaznaczona.

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014 ♀

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014 ♀

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014 ♀

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014 ♀

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, miejscami liczny. Na Wyżynie Łódzkiej rzadki
  2. Biotop. Nasłonecznione skraje lasów, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm. Długość skrzydła 8-10.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady, świętokrzyskie (Przedborski PK), kujawsko-pomorskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy afidofagiczne, żerują na mszycach zasiedlających mrowiska
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z tego rodzaju. Większość można odróżnić w oparciu o proporcje długości czułków. Na przykład: 1 człon czułków u Chrysotoxum cautum jest krótszy od członu 2; suma długości członów 1 i 2  u Chrysotoxum elegans przewyższa długość członu 3 (poza tym ten gatunek wyróżnia się wyraźnie rozszerzonymi czarnymi pasami przy bocznych krawędziach tergitów 3-5). Chrysotoxum octomaculatum także różni się proprocjami członów czułków oraz detalami desenia na odwłoku. U Chrysotoxum intermedium pterostigma jest wyraźna i wydłużona. Chrysotoxum arcuatum i Chrysotoxum fasciolatum są optycznie zdecydowanie bardziej pękate
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014 ♀

chrys.verrali

Stary Toruń 19.07.2017 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

chr.verrali

Stary Toruń 14.07.2017 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

ch.verrali

Mieleszyn koło Wieruszowa 22.08.2018 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

c.verrali

Uherce Mineralne 23.07.2017 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014 ♀


avidal

Leave a Reply