Chrysotoxum verrali – Prężec mdły

Syrphidae – Bzygowate
Ubarwienie ciała czarnożółte, deseń charakterystyczny dla rodzaju. Wąski czarny pas przy górnej krawędzi  tergitów 3-5 nie rozszerza się wyraźnie przy bocznych krawędziach tergitów. Człony czułków mniej więcej tej samej długości. Skrzydła przezroczyste, pterostigma słabo zaznaczona.

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014 ♀

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014

  1. Liczebność. Gdzieniegdzie bywa dość liczny. U nas ( Łódź ) rzadki
  2. Biotop. Nasłonecznione skraje lasów, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm. Długość skrzydła 8-10.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady, świętokrzyskie ( Przedborski PK ), kujawsko-pomorskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy afidofagiczne, żerują na mszycach zasiedlających mrowiska
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z tego rodzaju. Większość można odróżnić w oparciu o proporcje długości czułków. Na przykład: 1 człon czułków u Chrysotoxum cautum jest krótszy od członu 2; suma długości członów 1 i 2  u Chrysotoxum elegans przewyższa długość członu 3 ( poza tym ten gatunek wyróżnia się wyraźnie rozszerzonymi czarnymi pasami przy bocznych krawędziach tergitów 3-5 ). Chrysotoxum octomaculatum także różni się proprocjmai członów czułków oraz detalami desenia na odwłoku . U Chrysotoxum intermedium pterostigma jest wyraźna i wydłużona. Chrysotoxum arcuatum i Chrysotoxum fasciolatum są optycznie zdecydowanie bardziej pękate
  8. Uwagi. Autorem niektórych obserwacji jest Andrzej Kucharski
Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014

chrys.verrali

Stary Toruń 19.07.2017 Fot. Andrzej Kucharski

chr.verrali

Stary Toruń 14.07.2017 Fot. Andrzej Kucharski

ch.verrali

Mieleszyn koło Wieruszowa 22.08.2018 Fot. Andrzej Kucharski

c.verrali

Uherce Mineralne 23.07.2017 Fot. Andrzej Kucharski

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014

Dodaj komentarz