Dasysyrphus neovenustus

Syrphidae – Bzygowate
Scutum lśniące, pokryte żółtymi włoskami szczególnie silnie rozwiniętymi na bokach. Na tergitach 2-4 przerwane żółte przepaski, niemal proste, nie przewężone po środku nazbyt mocno. Dochodzą one do bocznych krawędzi tergitów. U samic tylne uda zwykle całkowicie żółte, u samców w połowie czarne. Tylne golenie całkowicie żółte, bez czarnych obrączek. Oczy owłosione. Pręga twarzowa czarna, bardzo wyraźna. Pterostigma najczęściej żółta.

Młynek 06.05.2013 Samica

Łódź – Młynek 06.05.2013 ♀

Młynek 06.05.2013

Młynek 06.05.2013 ♀

Las wiączyński 01.05.2017 ♂

Las wiączyński 01.05.2017 ♂

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Początek kwietnia – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, wielkopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Dasysyrphus hilaris pozbawiony jest czarnej pręgi twarzowej. U Dasysyrphus venustus przepaski odwłokowe na tergitach 2 i 4 są wyraźniej przewężone w części środkowej i silniej wygięte. Poza tym  tylne uda samic są czarne w 2/3 długości, a samców w 3/4 długości, a tylne golenie posiadają czarną obrączkę w połowie długości. U innych podobnie ubarwionych gatunków z tego rodzaju przepaski odwłokowe nie dochodzą do bocznych krawędzi tergitów
  8. Uwagi. Odkryty w 2013 roku przez Łukasza Mielczarka i Bogusława Soszyńskiego jako gatunek nowy dla nauki. Wcześniej nieodróżniany od Dasysyrphus venustus
  9. Uwagi 2. Autorem jednej z obserwacji jest Andrzej Hańca

Puszcza Notecka Podstawa przepasek na trzecim i czwartym tergicie są prawie idealnie proste (w  porównaniu do podobnych gatunków) Fot. Andrzej Hańca

Puszcza Notecka Na drugim sternicie odwłoka, regularnie prostokątna ciemna plama jednoznacznie określająca gatunek (cecha, ze względu na położenie trudna do obserwacji w warunkach polowych) Fot. Andrzej Hańca

Puszcza Notecka Charakterystyczna, ostro zarysowana pręga twarzowa Fot. Andrzej Hańca

Puszcza Notecka Scutum pokryte jest jasnymi włoskami Fot. Andrzej Hańca

Leave a Reply