Eumerus tricolor – Udnica barwna

Syrphidae – Bzygowate
Głowa czarna. Scutum czarne. Katepisternum (jedna z płytek bocznych tułowia) w części środkowej owłosione – istotna cecha diagnostyczna grupy gatunkowej Eumerus tricolor. Odwłok samicy niemal całkowicie czerwony, odwłok samca czerwony z czarnym ostatnim tergitem.

Polana Polichno 27.05.2020 ♂

  1. Status. Zdecydowanie rzadki, znany z trzech ledwie współczesnych stanowisk (dwa na Ponidziu i jedno w Przedborskim PK) – stan na 2020 rok VU
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne, wapienne stoki; najczęściej znajdowany wzdłuż ścieżek wydeptanych wśród bogatej szaty roślinnej
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie
  6. Pokarm. Nektar. Fitofagiczne larwy żerują w łodygach kozibrodów
  7. Podobne. Kilka innych, bardzo podobnych gatunków z rodzaju, zwłaszcza Eumerus tarsalis, który jednak pojawia się znacznie później w sezonie i ma nagie katepisternum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Murawy Dobromierskie w czerwcu – biotop zasiedlony przez Eumerus tricolor Fot. Łukasz Mielczarek


Rodzaj Eumerus - Udnica


avidal

3 thoughts on “Eumerus tricolor – Udnica barwna

Leave a Reply