Eupeodes latifasciatus – Bzyg przepasany

Syrphidae – Bzygowate
Oczy nagie, u samców połączone, u samic rozdzielone czołem. Przedplecze lśniące, na bokach tułowia gęste żółte włoski. Scutellum żółte, jaśniejsze od przedplecza. Na 2 tergicie 2 żółte, niepołączone plamy. Na tergitach 3 i 4 żółte, nieprzerwane przepaski u obu płci; nie dochodzą one do bocznych krawędzi tergitów, lub kontakt ten jest ograniczony do bocznoprzedniego fragmentu przepaski.

Ewelinów 01.08.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

Ewelinów 01.08.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Wilgotne łąki, wrzosowiska, skraje lasów, mokradła, ugory, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 9-12 mm.  Długość skrzydła 6.5-8.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Afidofagiczne larwy spotykane zwykle na niskich roślinach łąkowych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju. Najpospolitszy z nich Eupeodes corollae różni się przerwanymi zwykle przepaskami na tergitach 3 i 4 u samicy, oraz większymi, wyraźnie widocznymi genitaliami u samca; u obu płci przepaski dochodzą do bocznych krawędzi tergitów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Łukasz Mielczarek

Rodzaj Eupeodes - Bzyg


avidal

Leave a Reply