Sericomyia lappona – Cisznica dorodna

Syrphidae – Bzygowate
Masywnie zbudowana, czarna muchówka z podrodziny Eristalinae. Scutum czarne, lsniące. Odwłok czarny z białymi, wąskimi przepaskami na tergitach. Scutellum bordowe. Uda czarne, golenie żółtobrązowe, lub czerwonobrązowe. W maju 2014 podczas Sympozjum dipterologicznego odnalazłem osobnika całkowicie pozbawionego przepasek odwłokowych, co wzbudziło sporą konsternację. Takiego aberranta nikt nigdy nie oglądał ani od tyłu ani od przodu, jak powiedziałby Boguś Soszyński.

Suche Rzeki 30.05.2013

Suche Rzeki 30.05.2013 ♀

Suche Rzeki 30.05.2013

Suche Rzeki 30.05.2013 ♀

  1. Liczebność. Na Wyżynie Łódzkiej drastycznie rzadka, lub nieobecna. Najbliższe znane stanowiska znajdują się na terenie Przedborskiego PK. Edit: w 2018 roku odnalazłem ją w rezerwacie Grądy nad Lindą. Liczniejsza w Bieszczadach, skąd pochodzą niektóre fotografie NT
  2. Biotop. Torfowiska i lasy z glebami kwaśnymi. Gatunek borealno-górski
  3. Wymiary. Długość ciała 12-14 mm. Długość skrzydła 9-11.5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady, świętokrzyskie – lasy na terenie planowanego rezerwatu Piskorzeniec 2; obecna także w rezerwacie Oleszno
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy rozwijają się w materiale torfowym i żywią się martwą materią organiczną
  7. Podobne. Łatwa do identyfikacji. U Sericomyia silentis przepaski odwłokowe są żółte, a tarczka czarna, lub prawie czarna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku
Piskorzeniec 04.06.2013

Piskorzeniec 04.06.2013 ♀

Piskorzeniec 04.06.2013

Piskorzeniec 04.06.2013 ♀

Piskorzeniec 04.06.2013

Piskorzeniec 04.06.2013 ♀

Piskorzeniec 04.06.2013

Piskorzeniec 04.06.2013 ♀

Piskorzeniec 04.06.2013

Piskorzeniec 04.06.2013 ♀


avidal

Leave a Reply