Xylota segnis – Imik zwyczajny

Syrphidae – Bzygowate
Ciało smukłe. Scutum połyskujące, miedzistozłote. Tarczka ciemna, w barwie scutum. Odwłok z pomarańczowymi tergitami 2 i 3; wierzchołek odwłoka czarny. Golenie jasne. Tylne uda zgrubiałe, z licznymi szczecinkami na wewnętrznej krawędzi, pozbawione kolców i zębowatych wyrostków (dotyczy samicy).

Młynek 06.05.2012 Samiec - oczy holoptyczne

Łódź – Młynek 06.05.2012 ♂

Młynek 06.05.2012

Łódź – Młynek 06.05.2012 ♂

Las wiączyński 23.06.2012

Las wiączyński 23.06.2012 ♂

Las Łagiewnicki 09.06.2012 Samica - oczy dychoptyczne

Łódź – Las Łagiewnicki 09.06.2012 ♀

  1. Liczebność. Bardzo pospolity i liczny
  2. Biotop. Głównie lasy, ale również zagajniki, parki, ogrody i zadrzewienia; także tereny ruderalne, które zasiedla znacznie chętniej od innych imików
  3. Wymiary. Długość ciała 9-14 mm. Skrzydło 7-9.5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Spadź. Larwy żyją i rozwijają się w korzeniach, spróchniałym drewnie, ale też w rozkładającym się substracie pochodzenia organicznego nie mającego wiele wspólnego z drewnem
  7. Podobne. Xylota tarda jest mniejsza i ma nieco inny wzór na odwłoku i nie posiada sztywnych szczecin na spodzie tylnego uda, obecnych u X.segnis. U Xylota ignava – która zresztą występuje tylko w Bieszczadach – odwłok jest bardziej czerwony, niż pomarańczowy. Podobnie ubarwiony jest czarnonogi Brachypalpoides lentus. Także Chalcosyrphus piger ma czarne golenie. Tropidia scita ma nieco inny pomarańczowy wzór na odwłoku, a na tylnych udach charakterystyczne trójkątny ząb
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal

Lasy Rogowskie 18.06.2021 ♂ Fot. Marek W.Kozłowski

Las wiączyński 02.07.2012

Las wiączyński 02.07.2012 ♀

Młynek 06.05.2012

Łódź – Młynek 06.05.2012 ♂

Widzew 13.07.2011

Łódź – Widzew 13.07.2011 ♀

Las wiączyński 28.05.2013

Las wiączyński 28.05.2013 ♂

Las wiączyński 02.07.2012

Las wiączyński 02.07.2012 ♀

Las wiączyński 02.07.2012

Las wiączyński 02.07.2012 ♀

Bereżki 26.06.2014

Bereżki 26.06.2014 ♂

Bereżki 26.06.2014

Bereżki 26.06.2014 ♂


Rodzaj Xylota - Imik


avidal

Leave a Reply