Xylota segnis – Imik zwyczajny

Syrphidae – Bzygowate
Ciało smukłe. Tułów połyskujący miedzianozłoto. Tarczka ciemna, w barwie wierzchniej strony tułowia. Odwłok z pomarańczowymi segmentami, czarno zakończony. Golenie jasne. Tylne uda zgrubiałe, z licznymi szczecinkami na wewnętrznej krawędzi, pozbawiona kolców i zębowatych wyrostków.

Młynek 06.05.2012 Samiec - oczy holoptyczne

Łódź – Młynek 06.05.2012 Samiec – oczy holoptyczne

Młynek 06.05.2012

Młynek 06.05.2012

Młynek 06.05.2012

Młynek 06.05.2012

Widzew 13.07.2011

Łódź – Widzew 13.07.2011

Las wiączyński 28.05.2013

Las wiączyński 28.05.2013

Las Łagiewnicki 09.06.2012 Samica - oczy dychoptyczne

Łódź – Las Łagiewnicki 09.06.2012 Samica – oczy dychoptyczne

  1. Liczebność. Bardzo pospolity i liczny
  2. Biotop. Głównie lasy, ale również zagajniki, parki, ogrody i zadrzewienia; także tereny ruderalne, które zasiedla znacznie chętniej od innych imików
  3. Wymiary. Długość ciała 9-14 mm. Skrzydło 7-9.5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Spadź. Larwy żyją i rozwijają się w korzeniach, spróchniałym drewnie, ale też w rozkładającym się substracie pochodzenia organicznego nie mającego wiele wspólnego z drewnem
  7. Podobne. Xylota tarda jest mniejsza i ma nieco inny wzór na odwłoku i nie posiada szczecin na spodzie tylnego uda, obecnych u X.segnis. U Xylota ignava – która zresztą występuje tylko w Bieszczadach – odwłok jest bardziej czerwony, niż pomarańczowy. Podobnie ubarwiony jest czarnonogi Brachypalpoides lentus. Także Chalcosyrphus piger ma czarne golenie. Tropidia scita ma nieco inny pomarańczowy wzór na odwłoku, a na tylnych udach charakterystyczne trójkątny ząb
Las wiączyński 02.07.2012

Las wiączyński 02.07.2012

Las wiączyński 02.07.2012

Las wiączyński 02.07.2012

Las wiączyński 02.07.2012

Las wiączyński 02.07.2012

Las wiączyński 23.06.2012

Las wiączyński 23.06.2012

Bereżki 26.06.2014

Bereżki 26.06.2014

Bereżki 26.06.2014

Bereżki 26.06.2014

Dodaj komentarz