Platymya fimbriata

Tachinidae – Rączycowate
Mała, mocno oszczeciniona rączyca. Oczy owłosione. Tułów czarny. Scutellum brązowoczerwone. Nogi czarne.

Wołosate 29.05.2014

Wołosate 29.05.2014

  1. Liczebność. Nierzadka, lokalnie liczna
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, łąki, polany
  3. Wymiary. Długość ciała około 5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Bieszczady – zapewne występuje także na Wyżynie Łódzkiej
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są parazytoidami gąsienic miernikowców Geometridae oraz przypuszczalnie wachlarzyków z rodzaju Crambus
  7. Podobne. Inne małe, podobnie ubarwione rączyce, zwłaszcza z rodzaju Eumea
  8. Uwagi. Oznaczenie Cezary Bystrowski ( z pewną dozą niepewności )

Dodaj komentarz