Terellia colon – Terelka chabrówka

Tephritidae – Nasionnicowate
Głowa i czułki żółte. Oczy zielonoczerwone. Tułów szarożółty. Odwłok samicy jednolicie szarawy, zakończony ostrym, brązowoczerwonym pokładełkiem. Odwłok samca czarnożółty, z charakterystycznym dla gatunku deseniem na ostatnim tergicie. Skrzydło samicy przezroczyste, bez plam. Skrzydło samca z czarnymi plamkami  przy zewnętrznej krawędzi skrzydła w liczbie od 2 do 4.

Młynek 10.07.2014 Samiec - boki ostatniego tergitu czarne

Łódź – Młynek 10.07.2014 ♂ – boki ostatniego tergitu czarne

Młynek 10.07.2014

Łódź – Młynek 10.07.2014 ♂

Młynek 10.07.2014

Łódź – Młynek 10.07.2014 ♂

Młynek 10.07.2014

Łódź – Młynek 10.07.2014 ♂

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Łąki, polany, ugory, przydroża, przytorza
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Spadź, nektar. Larwy rozwijają się na chabrach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Terellia luteola, która jest gatunkiem południowoeuropejskim
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

2 thoughts on “Terellia colon – Terelka chabrówka

Leave a Reply