Nephrotoma analis – Nerkosz

Tipulidae – Koziułkowate
Ciało smukłe, żółte z czarnym deseniem. Plama potyliczna na głowie w kształcie grotu o ostrym wierzchołku. Boczne plamy tułowia przed szwem tułowiowym matowe, wyraźnie wygięte do boków. Plamy na środkach tergitów często duże, lecz nigdy nie dochodzą do tylnych krawędzi tergitów ( nie dotyczy wierzchołku odwłoka ). Tergit 9 z krótkimi kolcami bocznymi. Sternit 8 czarny z części nasadowej, poza tym żółty. Skrzydła przezroczyste; pterostigma uderzająco ciemna, często niemal smoliście czarna.

N.analis

Warszawa 02.06.2018 Fot. Teresa Stolarczyk

N analis

Warszawa 02.06.2018 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Nieczęsto obserwowana, rzadsza od wielu innych nerkoszy
  2. Biotop. Głównie wilgotne lasy i zarośla oraz łąki; chętnie w zacienionych miejscach w pobliżu cieków wodnych
  3. Wymiary. Długość skrzydła 14-16 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy rozwijają się płytko w wilgotnej glebie, lub w ściółce; odżywiają się materiałem roślinnym
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju, które można odróżnić min. po kształcie i ubarwieniu plam na głowie, tułowiu i odwłoku ( i tak np. plamy odwłokowe u Nephrotoma lamellata dochodzą do tylnych krawędzi tergitów ) ubarwieniu pterostigmy ( jaśniejsza u większości innych nerkoszy ), oraz budowie i ubarwieniu tylnych segmentów odwłoka i genitaliów
  8. Uwagi. Autorką obserwacji jest Teresa Stolarczyk

Leave a Reply