Tipula lunata

Tipulidae – Koziułkowate
Ciało żółtopomarańczowe. Oczy zwykle zielone. Odwłok samicy zgrubiały w części środkowej, odwłok samca po środku przewężony. Skrzydła przezroczyste – pterostigma jasna z przylegającą do niej białoszarawą plamką biegnącą w poprzek skrzydła. Należy do podrodzaju Lunatipula.

Tipula.

Warszawa 05.05.2018 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

Tipula

Warszawa 05.05.2018 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Pospolita, liczna
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, łąki, ogrody, parki, brzegi zbiorników wodnych, nieużytki, przydroża…
  3. Wymiary. Długość ciała 18-22 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy fitofagiczne, żywią się opadłymi liśćmi i innymi martwymi fragmentami roślin, korzeniami i nadziemnymi częściami roślin zielnych; w ciągu dnia żerują zwykle pod ziemią, nocą wygrzebują się  na powierzchnię
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z liczącego 13 krajowych gatunków podrodzaju Lunatipula ( zwłaszcza Tipula affinis i pojawiająca się później w sezonie Tipula fascipennis ), które z pewnością można rozróżnić wyłącznie po analizie budowy genitaliów ( hypopygium u samców, pokładełka u samic )
  8. Uwagi. Autorką obserwacji i determinacji jest Teresa Stolarczyk
Wing

Zbliżenie na skrzydło Fot. Teresa Stolarczyk


avidal

Leave a Reply