Mylabris fabricii – Majkowiec czarnowłosy

Meloidae – Majkowate
Głowa i przedplecze smoliście czarne, pokryte ciemnymi, odstającymi włoskami. Pokrywy pomarańczowe lub czerwone z czarnymi , owalnymi plamkami – na każdej z pokryw 5 plamek o ułożeniu diagnostycznym dla gatunku. Wierzchołki pokryw pomarańczowe. Nogi i czułki czarne.

Albania 17.06.2019 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Południowa Europa, zachodnia i centralna Azja, północna Afryka
  2. Biotop. Skraje lasów, leśne polany, łąki przyleśne, murawy, pola, pastwiska
  3. Wymiary. Długość ciała 6-12 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Albania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek kwiatowy
  7. Podobne. Liczne inne majkowate różniące się m.in. detalami ubarwienia. I tak np. u Mylabris quadripunctata wierzchołki pokryw są czarne, u Hycleus duodecimpunctata czarnych plamek jest 12, a u Hycleus scutellatus plamki przedwierzchołkowe są zauważalnie mniejsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply