Purpuricenus quadrinotatus – Purpurówka australijska

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze całkowicie czarne lub czerwone z czarnymi, drobnymi plamkami, których zwykle jest 5. Scutellum czarne. Pokrywy najczęściej czerwone z z dwiema parami rozległych, smoliście czarnych plam – plamy wierzchołkowe niemal zawsze łączą się wzdłuż szwu pokryw, plamy w połowie długości pokryw mogą być izolowane, częściej jednak także stykają się ze sobą na szerszym bądź węższym odcinku. U niektórych osobników czarne plamy środkowe są na tyle wielkie, że niemal całe pokrywy są czarne. Nogi i czułki czarne.

Queensland – Emerald 15.01.2017 Fot. Laurence Saunders

Queensland – Emerald 15.01.2017 Fot. Laurence Saunders

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Australię, Nową Gwineę i zapewne południowowschodnią Azję
  2. Biotop. Lasy deszczowe, polany, łąki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 12-22 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od sierpnia do marca
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy ksylofagiczne – nie znam roślin żywicielskich
  7. Podobne. Typowa forma barwna nietrudna do rozpoznania – gatunki o zbliżonym deseniu występują poza Australią
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Laurence Sanders

Cerambycidae - Kraina australijska


avidal

Leave a Reply