Aegomorphus krueperi – Rogatek łaciaty*

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało relatywnie krępe i masywne. Boczne krawędzie przedplecza z ostrymi wyrostkami. Scutellum czarne. Pokrywy jasne z kontrastowymi, czarnymi plamami – największe z nich zwykle łączą się w szeroką przepaskę poprzeczną o silnie zygzakowatych brzegach. Czułki i nogi dwubarwne.

Aeg.krueperi

Grecja 2015 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Trudny do odnalezienia grecki endemit; prowadzi skryty tryb życia
  2. Biotop. Lasy, polany. Znajdowany zwykle na powalonych, porośniętych porostami dębach; dzięki ubarwieniu łatwo zmywa się tłem
  3. Wymiary. Długość ciała 12-16 mm
  4. Aktywność. Maj – czerwiec. Imagines dożywają przeciętnie do 2-3 tygodni
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się przerośniętym pleśnią drewnem i fragmentami porostów. Larwy ksylofagiczne, żerują w drewnie dębów, zdecydowanie rzadziej w drewnie innych drzew liściastych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. *-proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply