Aegosoma scabricorne – Znakownik

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało smukłe, lecz masywne. Przedplecze o rozszerzających się ku tyłowi bocznych krawędziach, zwłaszcza u samic. Pokrywy wyraźnie, wzdłużnie bruzdkowane (3 lub 4 żeberka), żółtobrązowe, kasztanowobrązowe, lub brunatne; wierzchołki pokryw zwykle lekko rozchylone. Czułki kasztanowobrązowe do ciemnobrunatnych, u samca tak długie jak reszta ciała; człon nasadowy zgrubiały. Trzeci człon czułków uderzająco długi.

Grecja 2017 ♂ Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Europę południową, oraz rejon Kaukazu i Bliski Wschód
  2. Biotop. Ogrody, parki, aleje, tereny ruderalne, polany, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 25-52 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Polifagiczne larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew liściastych – wymienia się min. platan, morwę, lipę, gruszę, buk, topole, wierzby, orzech włoski i kasztan jadalny
  7. Podobne. Inne gatunki z plemienia Prionini
  8. Uwagi. Autorem obserwacji i identyfikacji jest Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. Wymowa: egosoma skabrikorne

Leave a Reply