Anaglyptus luteofasciatus – Cioch peloponeski*

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało delikatne, czarne z pomarańczowo-żółtymi przepaskami na pokrywach układających się w deseń charakterystyczny dla gatunku.

A.luteofasciatus

Grecja – Peloponez 24.05.2009 Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Gatunek endemiczny dla półwyspu Peloponez; zdecydowanie rzadki i sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje oraz leśne polany w górach Menalon. Zwykle znajdowany na krzewach głogów i kalin; trudny do zauważenia wśród gęstwiny gałęzi i liści – raczej rzadko odwiedza kwiaty
  3. Wymiary. Długość ciała 10-15 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – czerwiec/lipiec
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce oczywiście brak tego gatunku
  6. Pokarm. Imagines przypuszczalnie żywią się pyłkiem. Larwy żerują w drewnie drzew i krzewów liściastych
  7. Podobne. W Polsce występuje nieco podobny Anaglyptus mysticus
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa
Habitat

Grecja – Peloponez 24.05.2009 Habitat Fot. Adam Woźniak


Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply