Anaglyptus simplicicornis – Cioch powabny*

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i przedplecze czarne. Pokrywy w przedniej części brunatnoczerwone z białymi, ukośnymi paskami. Wierzchołki pokryw rozjaśnione. Nogi w znacznej mierze brunatnoczerwone; uda zgrubiałe.

A.simplicicornis

Gruzja 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Gatunek wykazywany z Iranu, Gruzji, Armenii i Turcji; zapewne nierzadki
  2. Biotop. Lasy i ich skraje oraz leśne polany
  3. Wymiary. Długość ciała 8-13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Gruzja. W Polsce brak tego gatunku
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem; regularnie obserwowane na kwiatach głogu. Larwy żerują w drewnie drzew i krzewów liściastych
  7. Podobne. W Polsce występuje bardzo podobny Anaglyptus mysticus
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply