Cortodera kolchica – Ziemioródka chabrowa*

Cerambycidae – Kózkowate
Gatunek o znacznej zmienności osobniczej; znanych jest kilkanaście podgatunków (wymienia się nawet 17). Głowa i przedplecze czarne. Pokrywy brązowe z szerokim zaczernieniem wzdłuż szwu pokryw, szczególnie rozległym przy scutellum. Nogi i odwłok u samca zawsze czarne.

C. kolchica

Armenia – Czerwiec 2013 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. W zasięgu występowania obejmującym Turcję, Armenię i Kaukaz jest nierzadka
  2. Biotop. Polany, murawy, stepy i inne tereny otwarte z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-11 mm
  4. Aktywność. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Armenia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek, zapewne także płatki kwiatów. Larwy żerują w chabrach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, u których brak zaczernienia przyszwowego, lub jest ono znacznie mniej rozległe – w tym Cortodera discolor i Cortodera differens
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. *-proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply