Delagrangeus angustissimus

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało smukłe, jednolicie, kasztanowobrązowo, lub czarno ubarwione. Przedplecze niewiele szersze od głowy, o długości wyraźnie przekraczającej szerokość. Pokrywy długie i wąskie, rozchylone przy wierzchołkach. Uda silnie zgrubiałe, pokryte długimi, jasnymi włoskami.

D.liviae_female

Grecja – Wyspa Rodos 2012 ♀ podgatunku liviae Fot. Adam Woźniak

D.liviae_male

Grecja – Wyspa Rodos 2012 ♂ podgatunku liviae Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany gatunek wykazywany z Półwyspu Bałkańskiego i z Turcji
  2. Biotop. Aleje, polany, skraje lasów z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 6-11 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Ksylofagiczne larwy żerują w cyprysowatych – w tym w jałowcach i cyprysach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
D.liviae_habitat

Habitat w maju Fot. Adam Woźniak


Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply