Libelloides coccajus – Żupałek ważkowaty

Efektowna sieciarka należąca do rodziny żupałkowatych Ascalaphidae, która nie ma reprezentanta w faunie Polski. Ciało wyraźnie, czarno owłosione. Głowa i tułów czarne z żółtymi detalami. Odwłok czarny, u samca z dobrze widocznymi przysadkami odwłokowymi. Czułki czarne, długie, zakończone buławkowato. Przednie skrzydła z rozległymi żółtymi, lub białymi plamami nasadowymi. Tylne skrzydła u nasady czarne, w środkowej ich części obecne żółte (ewentualnie białe) plamy – czarne plamy nasadowe wyraźnie wydłużone wzdłuż tylnej krawędzi skrzydeł – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Użyłkowanie obu par skrzydeł czarne.

Włochy 29.05.2006 Fot. Paolo Mazzei

Lib. coccajus

Toskania 2015 ♂ Fot. Rafał Celadyn

  1. Liczebność. Rzadki, liczny tylko lokalnie we Francji, Hiszpanii i we Włoszech
  2. Biotop. Nagrzane, kamieniste zbocza i inne ciepłe tereny otwarte; chętnie porośnięte wysoką roślinnością zielną lub trawami
  3. Wymiary. Długość ciała około 25 mm. Rs 42-55 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec. W słoneczne dni aktywny i płochliwy, w czasie spoczynku siada z rozpostartymi skrzydłami. W chłodniejsze dni lata niechętnie, przeczekując niesprzyjająca aurę na łodygach traw i  wysokiej roślinności zielnej – skrzydła złożone są wtedy dachówkowato, a żupałek jest mało płochliwy
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Niewielkie owady, które chwyta w locie. Larwy również drapieżne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – w Europie środkowej występują żupałek plamisty Libelloides macaronius i żupałek księżycoplamy Libelloides longicornis, które najłatwiej odróżnić po żółtym użyłkowaniu. Najbardziej podobne Libelloides lacteus i Libelloides latinus różnią się kształtem czarnych plam nasadowych na tylnych skrzydłach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Rafał Celadyn

avidal

Leave a Reply