Mallosia scovitzi

Cerambycidae – Kózkowate
Przedplecze pokryte stosunkowo gęstymi, żółtobiałymi włoskami. Scutellum żółte. Pokrywy czarne ,lub czerwonoczarne z białymi plamkami i podłużnymi smugami. Pokrywy rozchylone przynajmniej w części wierzchołkowej. Czułki najczęściej z mniej lub lepiej zaznaczonymi obrączkami. Pazurki na stopach relatywnie duże, wyraźne.

M.scovitzi

Armenia 2013 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zasięg występowania obejmuje Turcję, Armenię, Azerbejdżan, Gruzję i Iran; rzadko obserwowana
  2. Biotop. Polany, murawy, stepy i inne tereny otwarte z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 17-40 mm
  4. Aktywność. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Armenia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy żerują w selerowatych z rodzaju  Prangos
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju nie mają obrączkowanych czułków, a ich pazurki są zwykle krótsze, słabiej widoczne. Najbardziej zbliżona ubarwieniem ciała jest Mallosia caucasica
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply