Niphona picticornis

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało stosunkowo masywne i zwarte. Boczne krawędzie przedplecza z płytkim wcięciem w przedniej części. Pokrywy silnie spłaszczone w tylnej części – ich ubarwienie zmienne, często wielobarwne, lecz o stonowanych kolorach; często z przewagą szarości, lub brązu. Deseń na pokrywach mało wyrazisty, złożony z jaśniejszych od tła przepasek – charakterystyczna jest zwłaszcza zwykle najwyraźniej zaznaczona przepaska zewnętrzna o specyficznym kształcie. Stopy ciemnobrązowe.

N.picticornis

Grecja – Kokkino Nero Imago pozyskane 26.01.2016 z hodowli z materiału zebranego 26.06.2015 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. W zasięgu występowania obejmującym region śródziemnomorski zwykle pospolita i liczna
  2. Biotop. Lasy, ogrody, polany, aleje, zadrzewione murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 10-19 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy żerują w drewnie szerokiego spektrum drzew i krzewów liściastych (wymienia się min. pistację, kasztana jadalnego, figowca, dąb, wiąz czy też bez)
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, które jednak nie występują w Europie
  8. Uwagi. Jednym z głównych pasożytów larw jest Sclerodermus domesticus z rodziny Bethylidae
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  10. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply