Paratrachelas maculatus

Trachelidae
Ciało skąpo owłosione, niemal nagie. Głowotułów grubo punktowany, kasztanowo-brunatny. Odwłok owalny, szarawy lub brązowawy z mniej lub bardziej rozległym rozjaśnieniem w przedniej części. Nogi żółto-brązowe lub pomarańczowo-brązowe.

Cetonana

Wiedeń 06.08.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

Cetonana.

Wiedeń 07.08.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

Cet.laticeps

Wiedeń 07.08.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

C.laticeps

Wiedeń 06.08.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Zasięg. Południowa i środkowa Europa. region czarnomorski, Bliski Wschód. W Europie uznawany za rzadki
  2. Siedlisko. Znajdowany najczęściej na pniach drzew, bądź pod korą oraz na terenach ruderalnych i w obrębie ludzkich osiedli
  3. Wymiary. Samica 3.4-5.2 mm. Samiec ?
  4. Aktywność. Głównie lato i jesień
  5. Lokalizacja. Austria – pierwsze stwierdzenie w tym kraju w 2010 roku. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce – chętnie małe muchówki i skoczogonki oraz inne pająki
  7. Podobne. Przede wszystkim Cetonana laticeps o jednolicie ubarwionym odwłoku pozbawionym rozjaśnień w przedniej części i gładkim, słabo punktowanym głowotułowiu. Także niektóre gatunki z rodziny Clubionidae
  8. Uwagi. Identyfikacja Robert Rozwałka
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Adrian Atamańczuk
C.laticeps.

Wiedeń 22.09.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

Cet laticeps

Wiedeń 22.09.2018 Fot. Adrian Atamańczuk


avidal

Leave a Reply