Paratrachelas maculatus

Trachelidae
Ciało skąpo owłosione, niemal nagie. Głowotułów grubo punktowany, kasztanowobrunatny. Odwłok owalny, szarawy lub brązowawy z mniej lub bardziej rozległym rozjaśnieniem w przedniej części. Nogi żółtobrązowe, lub pomarańczowobrązowe.

Cetonana

Wiedeń 06.08.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

Cetonana.

Wiedeń 07.08.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

Cet.laticeps

Wiedeń 07.08.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

C.laticeps

Wiedeń 06.08.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Liczebność. W Europie uznawany za rzadki
  2. Biotop. Znajdowany najczęściej na pniach drzew, bądź pod korą oraz na terenach ruderalnych i w obrębie ludzkich osiedli
  3. Wymiary. Samica 3.4-5.2 mm. Samiec ?
  4. Aktywność. Głównie lato i jesień
  5. Lokalizacja. Austria – pierwsze stwierdzenie w tym kraju w 2010 roku. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce – chętnie małe muchówki i skoczogonki oraz inne pająki
  7. Podobne. Przede wszystkim Cetonana laticeps o jednolicie ubarwionym odwłoku pozbawionym rozjaśnień w przedniej części i gładkim, słabo punktowanym głowotułowiu. Także niektóre gatunki z rodziny Clubionidae
  8. Uwagi. Identyfikacja Robert Rozwałka
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Adrian Atamańczuk
C.laticeps.

Wiedeń 22.09.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

Cet laticeps

Wiedeń 22.09.2018 Fot. Adrian Atamańczuk


avidal

Leave a Reply