Phytoecia puncticollis – Ziolarka ognista*

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i przedplecze intensywnie czerwone z błyszczącymi, smoliście czarnymi, owalnymi plamkami – na głowie zwykle 3 plamki, lub 5 plamek; na przedpleczu na ogół 5 plamek. Przedplecze niekiedy czarno obwiedzione na bokach. Scutellum czarne. Pokrywy gęsto, drobno punktowane, czarne; wierzchołek odwłoka na ogół wystaje poza pokrywy. Nogi czarno-czerwone. Nasadowy człon czułków całkowicie czerwony lub czarny przy podstawie; pozostałe segmenty czarne.

M.puncticollis

Armenia 2013 Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Obejmuje Armenię, Azerbejdżan, Rosję, Gruzję, Turkmenistan, Turcję, Iran i Irak. Zapewne miejscami nierzadka, jednak nieczęsto obserwowana
  2. Siedlisko. Zbocza górskie, łąki, murawy i inne nasłonecznione tereny otwarte z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 11-23 mm
  4. Aktywność. Maj i czerwiec
  5. Lokalizacja. Armenia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Monofagiczne larwy żerują w Eryngium billardieri
  7. Podobne. Inne, podobnie ubarwione gatunki z plemienia Phytoeciini – identyfikację ułatwia roślina żywicielska
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply