Pseudosphegesthes bubeniki

Cerambycidae – Kózkowate
Przedplecze w zarysie dzwonowate, o długości większej od szerokości, najszersze nieco przed tylna krawędzią.  Scutellum pokryte srebrzystymi włoskami. Pokrywy przewężone przy wierzchołkach, czarne z bogatym, szarym opyleniem – zwłaszcza w części nasadowej i wierzchołkowej. Szare przepaski poprzeczne na pokrywach różnią się kształtem – przepaska wewnętrzna silnie wygięta w kierunku scutellum, przepaska zewnętrzna nieco cieńsza, wygięta wzdłuż szwu pokryw. Stopy długie – zwłaszcza nasadowy człon tylnej stopy, który jest co najmniej dwukrotnie dłuższy od pozostałych członów łącznie.

P.bubeniki

Peloponez – Foloi 2015 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Endemit peloponeski, wykazany jako nowy dla nauki w 2012 roku
  2. Biotop. Lasy, polany, doliny górskie z roślina żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 9-13 mm, samca 7.1-11.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – lipiec
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Ksylofagiczne larwy żerują w drewnie dębów – jak dotąd znajdowane wyłącznie w dębie omszonym Quercus pubescens
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza znany z Krety Pseudosphegesthes bergeri, u którego przedplecze ma inny kształt – boczne krawędzie są bardziej równoległe
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply