Purpuricenus budensis – Purpurówka szkarłatka*

Cerambycidae – Kózkowate
Przedplecze całkowicie czarne, lub w przedniej części czerwone; u formy barwnej punctiger przedplecze czarne z parą czerwonych plam przy bocznych krawędziach. Scutellum czarne. Pokrywy intensywnie czerwone z rozległą, czarną plamą rozlewającą się szeroko wzdłuż tylnej połowy szwu pokryw i na wierzchołki pokryw. Nogi czarne. Czułki czarne, u niektórych form barwnych z częściowo zaczerwienionymi członami.

P budensis

Gruzja 13.06.2018 Forma barwna punctiger Fot. Adam Woźniak

P.budensis

Grecja – Peloponez 2015 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. W zasięgu występowania obejmującym m.in. południową Europę, Azję Mniejszą, Zakaukazie i północna Afrykę regularnie obserwowana. W Polsce nie występuje EX
  2. Biotop. Sady, ogrody, lasy, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 10-22 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Grecja, Gruzja
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, przejrzałe owoce. Larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew i krzewów liściastych; znajdowane m.in. w dębach, bukach, pistacjach, wiązach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju również w Polsce nie występujące (w tym Purpuricenus caucasicola i Purpuricenus neocaucasicum)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. *- proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply