Purpuricenus desfontainii – Purpurówka karmazynka*

Cerambycidae – Kózkowate
Wyróżnia się dwa podgatunki – desfontainii i inhumeralis. Głowa, scutellum, nogi i czułki czarne. Przedplecze czerwone z czarnymi plamami – u P.desfontainii desfontainii najczęściej zlewają się ze sobą wzdłuż tylnej krawędzi przedplecza. Pokrywy intensywnie czerwone, rzadziej pomarańczowe z czarnymi wierzchołkami i z czarnymi plamami barkowymi, które u P.desfontainii desfontainii są rozległe, a u P.desfontainii inhumeralis niewielkie lub w ogóle ich brak.

P.desfontainei

Peloponez 2015 Purpuricenus desfontainii  inhumeralis in copula Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Basen Morza Śródziemnomorskiego – w tym północna Afryka. Nierzadka, a w wielu regionach liczna
  2. Siedlisko. Sady, ogrody, polany, murawy kserotermiczne, skraje lasów, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 10-22 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, przejrzałe owoce. Larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew i krzewów liściastych; znajdowane m.in. w dębach, szarańczynach, głożynach i pistacjach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. *- proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply