Purpuricenus globulicollis – Purpurówka karminowa*

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne – zwykle z relatywnie dużymi czerwonymi plamami, które mogą się zlewać w przepaskę poprzeczną. Ostre wyrostki na bokach przedplecza stosunkowo niewielkie. Pokrywy intensywnie czerwone z zaczernieniem wzdłuż szwu pokryw; wierzchołki pokryw ukośnie ścięte z parą krótkich, lecz zauważalnych, zębowatych wyrostków.

P.globulicollis

Grecja – Tesalia 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południową i południowowschodnią Europę – min. Włochy, Francję, Rumunię, Grecję, Bułgarię, Szwajcarię, Kazachstan. Liczebność trudna do oszacowania – gatunek bywał mylony z Purpuricenus kaehleri, jak również uznawany za jego podgatunek
  2. Biotop. Sady, ogrody, lasy, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 10-22 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Głównie przejrzałe owoce; rzadko odwiedza kwiaty. Larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew i krzewów liściastych, jednak szczegóły rozwoju larw pozostają słabo poznane
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Purpuricenus kaehleri – jej ciało jest szersze, wyrostki boczne na przedpleczu większe, a czerwone plamy mniejsze; na wierzchołkach pokryw brak zębowatych wyrostków
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. *- proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply