Purpuricenus kaehleri – Purpurówka brzoskwiniowa

Cerambycidae – Kózkowate
Znana też pod nazwą purpurówka Kaehlera. Głowa czarna. Przedplecze zwykle czarne – sporadycznie ze stosunkowo niewielkimi czerwonymi przepaskami, lub plamkami; wyjątkowo w większej części czerwone. Ostre wyrostki na bokach przedplecza relatywnie duże. Pokrywy intensywnie czerwone z zaczernieniem wzdłuż szwu pokryw o dużej zmienności kształtu i wielkości; może być śladowe, prawie niewidoczne, bądź przeciwnie – rozlewać się na niemal całą powierzchnię pokryw. Wierzchołki pokryw ukośnie ścięte, bez zębowatych wyrostków. Czułki samicy mniej więcej tej samej długości, co reszta ciała. Czułki samca dwukrotnie dłuższe od reszty ciała.

P.kaehleri

Grecja – Kokkino Nero 26.06.2016 ♀ Fot. Adam Woźniak

P.kaehleri male

Grecja – Peloponez – Neo Ithio 01.06.2009 ♂ Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. W Polsce niemal na pewno już wyginęła. Ostatnia udokumentowana obserwacja pochodzi z 1949 roku DD
  2. Biotop. Sady, ogrody, winnice, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 10-22 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce szansa na obserwacje gatunku jest minimalna
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, przejrzałe owoce. Larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew i krzewów liściastych; znajdowane min. w dębach, śliwach, pigwach i dereniach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju również w Polsce nie występujące (np. Purpuricenus budensis) – przede wszystkim jednak Purpuricenus globulicollis o większych czerwonych plamach na przedpleczu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. P.kaehleri w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku
P.kaehleri

Grecja -Kokkino Nero – Maj 2013 Larwa budująca kolebkę poczwarkową w uschniętej gałązce dębu Fot. Adam Woźniak


Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply