Rhagium pruinosum – Rębacz omszony*

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało miejscowo z delikatnym, białawym, przylegającym do ciała owłosieniem – stąd nazwa gatunkowa. Głowa, przedplecze i scutellum czarne; przedplecze z ostrymi, lekko zakrzywionymi do tyłu bocznymi wyrostkami. Na skroniach jasne, odstające włoski. Na czarnych pokrywach dwie pary żółtych, rozłącznych plam; wierzchołki pokryw bez złotawego opylenia. Nogi jednolicie czarne. Pierwsze dwa człony czułków czarne, trzeci ciemnobrązowy, kolejne czerwonawo-brązowe.

R.pruinosum female

Peloponez – Arkadia Wiosna 2015 ♀ Fot. Adam Woźniak

R.pruinosum male

Peloponez – Arkadia Wiosna 2015 ♂ Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Bardzo rzadko obserwowany endemit Peloponezu
  2. Siedlisko. Skraje lasów liściastych z udziałem dębów, polany. Prowadzi skryty tryb życia
  3. Wymiary. Długość ciała 17.5-19 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – czerwiec
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines być może odżywiają się pyłkiem, jak nasze krajowe gatunki. Larwy żerują w drewnie dębów
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, w tym Rhagium sycophanta o podobnym deseniu an pokrywach (różnice – wierzchołki pokryw złotawo opylone, jaśniejsze nogi i czułki). Z kolei u zauważalnie większego (21-25 mm) Rhagium iranum punktowanie przedplecza jest wyraźnie gęstsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. * – proponowana nazwa gatunkowa
Habitat

Grecja – Peloponez Wiosna 2015 Habitat Fot. Adam Woźniak


Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply