Spialia orbifer – Powszelatek orbifer

Hesperiidae – Powszelatkowate
Skrzydła z wierzchu brunatne z białymi plamami. Spodnia strona skrzydeł często z zielonkawym odcieniem. Gąsienica brunatnoczarna z jaskrawo żółtymi plamami na bokach ciała.

Sp.orbifer

Grecja 2014 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zasięg występowania obejmuje południową Europę począwszy od Półwyspu Apenińskiego i dalej na wschód aż do Kaukazu
  2. Biotop. Wilgotne, ciepłe łąki, brzegi strumieni, zbocza skalne, murawy. Imagines są bardzo zwinne – latają szybko, zwykle nisko nad ziemią
  3. Wymiary. Rs 23-28 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na pięciornikach, krwiściągach i malinach
  7. Podobne. Inne powszelatki, w tym bardzo podobny Spialia sertorius (tło tylnych skrzydeł bez zielonkawego odcienia, o czerownawym tle)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Antek Kwiczała
  10. S.orbifer na Lepiforum

avidal

Leave a Reply