Thereva aurata – Dziewierka złocista

Therevidae – Dziewierkowate
Oczy u samicy rozdzielone czołem, oczy u samca stykające się ze sobą. Tułów pokryty gęstymi, złocistymi włoskami, z czarnymi podłużnymi pręgami na scutum. Odwłok złocisto-żółto owłosiony z czarnymi przepaskami poprzecznymi na tylnych krawędziach tergitów; przepaski te są szersze u samicy. Uda całkowicie żółte.

T aurata

Wiedeń 02.08.2017 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

T.aurata

Wiedeń 02.08.2017 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Th.aurata

Wiedeń 02.08.2017 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Zasięg. Europa na południe od Sudetów i Karpat. W niektórych regionach bywa pospolita i liczna
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, łąki, parki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 9-13.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, płynne składniki odchodów. Żerujące w glebie larwy drapieżne
  7. Podobne. U wszystkich innych gatunków z rodzaju uda są przynajmniej częściowo przyciemnione
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adrian Atamańczuk

avidal

Leave a Reply