Timarcha tenebricosa – Godnica wielka

Chrysomelidae – Stonkowate
Ciało pękate, czarne z metalicznym, granatowym połyskiem – niekiedy połysku brak. Przedplecze z listewkami brzeżnymi. Pokrywy bardzo drobno, mikroskopijnie punktowane. Nielotna.

Niemcy – Valwig 19.06.2017 Fot. Marek R. Swadzba

Niemcy – Valwig 19.06.2017 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje zachodnią, południową i południowo-wschodnią Europę, lecz nie Polskę (najbliższe stanowisko na Słowacji); także krainy azjatyckie aż po Japonię
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, przydroża, murawy, łąki, pastwiska, wrzosowiska, piaszczyste wybrzeża morskie i wydmy nadmorskie, nasłonecznione zbocza, tofowiska, przytorza
  3. Wymiary. Długość ciała 11-20 mm; największy europejska godnica
  4. Aktywność. Cały rok – pojaw może być ograniczony do miesięcy wiosenno-letnich w zależności od miejsca występowania. Imagines dożywają do 15 miesięcy. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy zjadają liście i łodygi marzany barwierskiej, marzanek, przytulii, oraz przytulinek
  7. Podobne. Najłatwiej pomylić ją z dużymi osobnikami Timarcha goettingensis, która różni się kształtem przedpelcza i punktowaniem pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. T. tenebricosa w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply