Zerynthia caucasica – Zygzakowiec kaukaski

Papilionidae – Paziowate
Tło skrzydeł białe. Czarne przepaski przy zewnętrznym brzegu przedniego skrzydła dochodzą mniej więcej do połowy szerokości skrzydła. Na tylnym skrzydle rząd czerwonych i niebieskich plamek. Gąsienica czarna z rzędami pomarańczowych, czarno oszczeconych wyrostków.

Z.caucasica

Gruzja – Czerwiec 2014 Zlatany osobnik z końca okresu pojawu Fot. Adam Woźniak

 1. Zasięg. Kaukaz i Turcja. Gatunek rzadki, ustępujący
 2. Siedlisko. Widne lasy oraz polany i zbocza o południowej wystawie, murawy kserotermiczne, ale także zacienione wąwozy z rośliną żywicielską
 3. Wymiary. Rs 45-55 mm. Gąsienice dorastają do niemal 30 mm. Poczwarka do 20 mm
 4. Okres lotu. Koniec marca – początek czerwca. Nocuje w koronach drzew. Imago dożywa do 3 tygodni
 5. Lokalizacja. Gruzja. W Polsce nie występuje
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kokornaku; zjadają kwiaty i liście
 7. Podobne. Czysto białe tło skrzydeł ma także występujący w Grecji Zerynthia cretica
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
 9. Uwagi 2. Identyfikacja Antek Kwiczała
 10. Z.caucasica na Lepiforum
 11. Więcej o gatunku

Papilionidae - Świat


avidal

Leave a Reply