Zerynthia polyxena – Zygzakowiec kokornakowiec

Papilionidae – Paziowate
Na żółtym, a rzadziej niemal białym tle skrzydeł czarny rysunek; przepaski przy zewnętrznym brzegi bardzo silnie sfalowane. Na wierzchniej stronie przedniego skrzydła brak czerwonych plam, lub występują drobne czerwone plamki przywierzchołkowe. Wierzch tylnego skrzydła z rzędami czerwonych i srebrzystoniebieskich plam. Gąsienica srebrzystoszara z 6-oma rzędami pomarańczowych wyrostków z czarnymi, owłosionymi wierzchołkami.

Węgry – Park Narodowy Hortobagy 01.05.2010 Fot. Jarosław Bury

Węgry – Hortobagy 03.05.2022 Fot. Paweł Głowacki

Austria – Leibnitz 14.05.2014 Fot. gernotkunz

Węgry – Hortobagy 03.05.2022 Fot. Paweł Głowacki

Węgry – Hortobagy 03.05.2022 Fot. Paweł Głowacki

Węgry – Park Narodowy Hortobagy 01.05.2010 Fot. Jarosław Bury

  1. Zasięg. Niemal cała Europę – lecz nie Polska; ostatnie obserwacje ze Śląska pochodzą sprzed około 100 lat
  2. Biotop. Nasłonecznione, trawiaste zbocza i wzgórza, stepy oraz suche murawy, łąki, pola i ugory
  3. Wymiary. Długość ciałą 22-30 mm. Rs 45-55 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – lipiec. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Węgry, Austria, Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kokornakach; zjadają kwiaty i liście
  7. Podobne. Od lokalnego Zerynthia cassandra różni się jedynie budową aparatu kopulacyjnego samca. U Zerynthia caucasica i Zerynthia cretica tło skrzydeł jest zawsze białe. U kokornakowca rubinowego Zerynthia rumina widoczne są duże i wyraźnie zaznaczone czerwone plamki na wierzchu przedniego skrzydła
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paweł Głowacki Jarosław Bury gernotkunz Heiner Ziegler
  9. Z.polyxena na Lepiforum

Grecja 28.05.2015 Fot. Heiner Ziegler

Austria 16.06.2018 Fot. gernotkunz

Grecja 08.06.2015 Poczwarka Fot. Heiner Ziegler

Węgry – Park Narodowy Hortobagy 01.05.2010 Jaja na kokornaku Fot. Jarosław Bury

Węgry – Hortobagy 03.05.2022 Fot. Paweł Głowacki


avidal

Leave a Reply