Mantisatta longicauda

Salticidae – Skakunowate
Dziwaczny pająk o uderzająco długich przednich nogach i ekstremalnie smukłym odwłoku, który u samicy często jest zielonkawy, a u samca w przedniej części purpurowy, natomiast w tylnej czarny i pokryty dość długimi włoskami.

Filipiny 09.03.2013 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Filipiny i Indonezja
  2. Siedlisko. Lasy deszczowe, plantacje palmy
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Zapewne cały rok
  5. Lokalizacja. Filipiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Aktywnie poluje na bezkręgowce. Nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. W tym samym regionie występuje drugi znany gatunek z rodzaju – Mantisatta trucidans. Nie udało mi się odszukać żadnych informacji dotyczących jego wyglądu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Salticidae - Świat


avidal

Leave a Reply