Ctenophora elegans – Krzewioróżka wzorzysta

Tipulidae – Koziułkowate
Głowa czarna z żółtą plama między oczami. Czułki samicy paciorkowate, samca silnie grzebykowate. Scutum lśniące, czarne z żółtą, podłużną plamką za szwem tułowiowym. Odwłok z pomarańczowymi plamami przy nasadzie i z żółtymi przepaskami na tergitach – poza tym czarny. Skrzydła z rozmytą, czarna plama za pterostigmą.

Albania – Kuta 29.04.2017 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Obejmuje zachodnią Europę oraz Bałkany, Ukrainę i południową, europejską część Rosji
  2. Siedlisko. Lasy z dużą ilością powalonych i dziuplastych drzew liściastych
  3. Wymiary. Osiąga znaczne rozmiary, jak wszystkie krzewioróżki, jednak nie znalazłem konkretnych danych
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Albania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy saproksylofagiczne, rozwijają się w butwiejących pniach drzew liściastych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia
  8. Uwagi Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply