Hypocritanus fascipennis – Niśmiglik kleksoskrzydły

Syrphidae – Bzygowate
Poprzednio w rodzaju Ocyptamus. Oczy samicy rozdzielone wąskim czołem, oczy samca stykają się ze sobą. Scutum miedzisto-brązowe, lśniące, z parą jasnych, podłużnych pasów, które mogą zanikać. Scutum żółto-brązowe z ciemnym podkreśleniem przedniej krawędzi. Odwłok smukły, w przedniej części lekko stylikowany – u nasady węższy niż przy wierzchołku. Na tergitach 3 i 4 obecne żółtawe plamy, zwykle rozdzielone. Skrzydła z brunatnym przyciemnieniem w części nasadowej (niewielkie) i środkowej (rozległe).

Kanada – Riverside-Albert 31.08.2020 Fot. Denis Doucet

  1. Zasięg. Ameryka Północna
  2. Siedlisko. Lasy, polany, zarośla, ogrody, kwietne łąki i murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 9.5-13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – listopad
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki o wąskim odwłoku i plamkowanych skrzydłach – mimo to przy uważnej analizie nietrudny o rozpoznania (zwłaszcza kształt i rozmiar plamy w połowie długości skrzydła jest charakterystyczny)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply