Menidon falcatus

Syrphidae – Bzygowate
Oczy nagie, u obu płci rozdzielone czołem. Samica czerwona, samiec żółty – u obu płci rozległa, czarna plama na scutum. Czułki wyraźnie dłuższe od głowy, sierpowato wygięte. Skrzydła bez żyłki pozornej vena spuria – cecha diagnostyczna podrodziny Microdotinae.

Meksyk 04.07.2022 ♀ Fot. Robb Navarro

Meksyk 04.07.2022 ♀ Fot. Robb Navarro

  1. Zasięg. Spotykany od Meksyku po Amazonię
  2. Biotop. Lasy deszczowe oraz rozmaite tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 5-10 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się w mrowiskach – prawdopodobnie żywią się mrówczymi jajami i larwami
  7. Podobne. Łatwy do rozpoznania dzięki specyficznemu ubarwienia ciała i  sierpowatych czułkach – nie ma takich żaden inny neotropikalny gatunek z podrodziny Microdontinae, a jest ich bardzo wiele
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Robb Navarro

avidal

Leave a Reply